Skip to main content

Förhandsbestämda anslag från budgeten

En sammanställning av belopp i EU-budgeten som anslås till EU-länderna för specifika program på olika politikområden.

EU-budgeten handlar inte om att ge och ta. Det har den aldrig gjort. Alla är vinnare som är en del av den inre marknaden och tar sig an migrationens utmaningar och bekämpar terrorismen och klimatförändringarna tillsammans. Det är viktigt att se EU:s hela mervärde och komma ihåg att alla gynnas av EU-budgeten.

På vissa politikområden har EU-länderna fått förhandsbestämda anslag. De kan vara utformade som

  • totala anslag (sammanhållningspolitikens medel till regioner i EU, faciliteten för återhämtning och resiliens, anslag till Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden, Fonden för en rättvis omställning och stödprogrammet för kärnkraftsavveckling) eller
  • nationella tak (direktstöd till lantbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken).

Dessutom har EU-länderna och andra bidragsmottagare tillgång till program där det inte finns några förhandsbestämda anslag.

Anslag och betalningar

En komplett översikt i broschyren om den fleråriga budgetramen för 2021–2027 och NextGenerationEU

NextGenerationEU

28 SEPTEMBER 2020
Recovery and Resilience Facility – Grants allocation per Member State
English
(108.56 KB - PDF)
Ladda ner
21 OKTOBER 2020
REACT-EU allocations 2021 and 2022
English
(96.76 KB - PDF)
Ladda ner
5 NOVEMBER 2020
Just Transition Fund – Allocations per Member State
English
(99 KB - PDF)
Ladda ner
8 FEBRUARI 2021
NGEU Breakdown of European Agricultural Fund for Rural Development per Member State (current prices)
English
(88.88 KB - PDF)
Ladda ner

Den fleråriga budgetramen 2021–2027

25 SEPTEMBER 2020
MFF 2021-2027 Breakdown of Cohesion Policy allocations per Member State (2018 prices)
English
(823.64 KB - PDF)
Ladda ner
28 SEPTEMBER 2020
MFF 2021-2027 Breakdown of Cohesion Policy allocations per Member State (current prices)
English
(106.68 KB - PDF)
Ladda ner
25 SEPTEMBER 2020
MFF 2021-2027 Breakdown of European Agricultural Guarantee Fund per Member State (current prices)
English
(110.31 KB - PDF)
Ladda ner
25 SEPTEMBER 2020
MFF 2021-2027 Breakdown of European Agricultural Fund for Rural Development per Member State (MFF only, current prices)
English
(88.87 KB - PDF)
Ladda ner