Skip to main content

Išankstiniai biudžeto asignavimai

ES biudžeto sumų, skirtų ES šalių konkrečioms programoms, įgyvendinamoms keliose politikos srityse, santrauka.

ES biudžetas nėra ir niekada nebuvo susijęs vien su mokėjimu ir lėšų rinkimu. Bendrojoje rinkoje, kurioje drauge sprendžiamos migracijos problemos ir kovojama su terorizmu ir klimato kaita, laimi visi. Svarbu išnagrinėti visą Europos pridėtinę vertę ir nepamiršti, kad ES biudžetas yra naudingas kiekvienam.

Tačiau valstybės narės gavo iš anksto asignuojamas sumas, skirtas tam tikroms politikos sritims. Tai yra:

  • finansiniai paketai (sanglaudos politikos lėšos Europos regionams, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, asignavimai Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai, Europos jūrų ir žuvininkystės fondas, Teisingos pertvarkos fondas ir branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo paramos programa) arba
  • nacionalinės viršutinės ribos (tiesioginės išmokos ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką).

Be to, ES šalys ir kiti paramos gavėjai gali pasinaudoti programomis, kurioms nėra iš anksto numatytų paketų.

Asignavimai ir mokėjimai

Išsami apžvalga pateikiama išsamioje brošiūroje apie 2021–2027 m. DFP ir priemonę „NextGenerationEU“

Priemonė „Next Generation EU“

28 RUGSĖJIS 2020
Recovery and Resilience Facility – Grants allocation per Member State
English
(108.56 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
21 SPALIS 2020
REACT-EU allocations 2021 and 2022
English
(96.76 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
5 LAPKRITIS 2020
Just Transition Fund – Allocations per Member State
English
(99 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
8 VASARIS 2021
NGEU Breakdown of European Agricultural Fund for Rural Development per Member State (current prices)
English
(88.88 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2021–2027 m. DFP

25 RUGSĖJIS 2020
MFF 2021-2027 Breakdown of Cohesion Policy allocations per Member State (2018 prices)
English
(823.64 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
28 RUGSĖJIS 2020
MFF 2021-2027 Breakdown of Cohesion Policy allocations per Member State (current prices)
English
(106.68 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 RUGSĖJIS 2020
MFF 2021-2027 Breakdown of European Agricultural Guarantee Fund per Member State (current prices)
English
(110.31 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 RUGSĖJIS 2020
MFF 2021-2027 Breakdown of European Agricultural Fund for Rural Development per Member State (MFF only, current prices)
English
(88.87 KB - PDF)
Parsisiųsdinti