Skip to main content

Výroční zprávy o řízení a výkonnosti

Podrobnosti

Datum zveřejnění
7 prosinec 2016

Popis

Každoročně Komise také vypracovává výroční zprávu o řízení a výkonnosti, která poskytuje přehled o výsledcích dosažených v rozpočtu EU a objasňuje jeho řízení a ochranu. Zpráva je hlavním příspěvkem Komise ke každoročnímu procesu rozpočtového absolutoria. 

Tato zpráva uvádí taktéž kroky, které Komise přijímá, aby byl rozpočet EU spravován v souladu s nejvyššími standardy řádného finančního řízení. Jejím přijetím Komise přebírá celkovou politickou odpovědnost za správu rozpočtu EU. Jde o poslední fázi každoročního cyklu plánování a sestavování programů a zpráv Komise.

Výroční zpráva o řízení a výkonnosti rozpočtu EU tvoří součást integrovaného balíčku finančních zpráv a zpráv o odpovědnosti Komise, který obsahuje další zprávy, jako jsou konsolidované účetní závěrky.

Integrovaný soubor finančních zpráv a zpráv o odpovědnosti představuje hlavní příspěvek Komise k ročnímu postupu udělování absolutoria, kterým Evropský parlament a Rada vydávají konečné schválení ve věci plnění rozpočtu na určitý rok.

 

Dokumenty