Skip to main content

Metinės valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitos

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
7 gruodis 2016

Aprašymas

Kasmet Komisija parengia metinę valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitą, kurioje apžvelgiami rezultatai, pasiekti naudojant ES biudžetą, ir paaiškinama, kaip buvo valdomos ir saugomos jo lėšos. Ši ataskaita yra pagrindinis Komisijos indėlis į metinį biudžeto įvykdymo patvirtinimo procesą. 

Ataskaitoje nurodoma, kokiomis priemonėmis Komisija užtikrina, kad ES biudžetas būtų valdomas pagal aukščiausius patikimo finansų valdymo standartus. Paskelbdama šią ataskaitą Komisija prisiima bendrą politinę atsakomybę už ES biudžeto valdymą. Tai paskutinis Komisijos metinio planavimo, programavimo ir atskaitomybės ciklo etapas.

Metinė ES biudžeto valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita (MVVRA) įtraukta į Komisijos integruotųjų finansinių ir atskaitomybės ataskaitų rinkinį, kurį sudaro ir kitos ataskaitos, pavyzdžiui, konsoliduotosios finansinės ataskaitos.

Integruotųjų finansinių ir atskaitomybės ataskaitų rinkinys yra pagrindinis Komisijos indėlis į metinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, per kurią Europos Parlamentas ir Taryba galutinai patvirtina konkrečių metų biudžeto įvykdymą.

 

Dokumentai