Skip to main content

Plānotie novērtējumi

Komisijas plāni attiecībā uz tiesību aktu, politikas un izdevumu programmu novērtējumiem. Kontakti Komisijas dienestos attiecībā uz novērtēšanas darba plānošanu, grafiku un gaitu. 

Novērtējumu ceļveži

Tie apraksta novērtējumu mērķi, darbības jomu un grafiku.

Skatīt nesen publicētus novērtējumu ceļvežus

Novērtējumu grafiks

Komisija plāno savus tiesību aktu, politikas un izdevumu programmu novērtējumus pat piecus gadus iepriekš. Tā publicē indikatīvu plānoto vērtējumu grafiku, kas katru gadu tiek atjaunināts.

2016. GADA 30. MAIJS
Forward planning of evaluations and studies - 2017 and beyond
English
(2.2 MB - PDF)
Lejupielādēt

Jautājumi?

Katram Komisijas dienestam ir jānovērtē tā kompetences jomā ietilpstošie tiesību akti, politikas un izdevumu programmas.

Zemāk redzamajā tabulā ir to Komisijas ekspertu kontaktinformācija, kuru ziņā ir novērtējumi dažādās politikas jomās. Ja jums ir konkrēti jautājumi par plānošanu, termiņiem un darba gaitu, sazinieties ar kompetento darbinieku grupu.

Vispārīgos jautājumos par novērtēšanas politiku Komisijā sazinieties ar:

ĢenerālsekretariātsNodaļa SG.A.2 – Novērtēšana un ietekmes novērtējums

Nosaukums
Ģenerālsekretariāta nodaļa SG.A.2
E-pasts
Birojs
Berlaymont