Skip to main content

Fondurile structurale și de investiții europene 2014-2020

În bugetul precedent pe termen lung, cele cinci fonduri structurale și de investiții au sprijinit crearea de locuri de muncă și investițiile sustenabile.

Sprijin pentru dezvoltarea economică

În cadrul bugetului pe termen lung al UE pentru perioada 2014-2020, peste jumătate din finanțarea UE a fost canalizată prin intermediul celor 5 fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESIF). Acestea sunt gestionate în comun de Comisia Europeană și de statele membre ale UE. Statele membre pot încă să angajeze fonduri în cadrul acestora până la sfârșitul anului 2023. Pentru fondurile structurale din cadrul actualului buget pe termen lung, consultați și pagina Dezvoltare regională și urbană în UE.

Scopul acestor fonduri: mai multe locuri de muncă, o economie europeană solidă și sustenabilă, un mediu sănătos.

Fondurile ESI pentru perioada 2014-2020 se axează pe 5 domenii principale:

  • cercetare și inovare
  • tehnologiile digitale
  • sprijin pentru economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon
  • gestionarea durabilă a resurselor naturale
  • întreprinderile mici

Cele 5 fonduri

Fondurile structurale și de investiții europene sunt:

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) – promovează dezvoltarea echilibrată în diversele regiuni ale Uniunii Europene.
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)

Fondul social european (FSE) – sprijină proiectele legate de ocuparea forței de muncă în toată Europa și investește în capitalul uman al UE (lucrători, tineri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă).
Fondul social european (FSE)

Fondul de coeziune (FC) – finanțează proiecte de transport și mediu în țările în care venitul național brut (VNB) pe cap de locuitor se situează sub 90 % din media UE. S-a stabilit că, pentru perioada 2014-2020, aceste țări sunt Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria.
Fondul de coeziune (FC)

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) – se concentrează pe soluționarea problemelor specifice cu care se confruntă zonele rurale din UE.
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) – îi încurajează pe pescari să adopte practici durabile și ajută comunitățile din zonele de coastă să își diversifice activitățile, pentru un trai mai bun.
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)

Cum sunt gestionate fondurile

Toate aceste fonduri sunt gestionate chiar de statele membre ale UE, prin intermediul unor acorduri de parteneriat.  

Fiecare țară a pregătit un acord, în colaborare cu Comisia Europeană, stabilind modul în care se utilizează fondurile din perioada de finanțare 2014-2020.

Acordurile de parteneriat pentru fondurile structurale și de investiții europene

Acordurile de parteneriat duc la o serie de programe de investiții care canalizează finanțarea către diferitele regiuni și proiecte din domeniile de politică vizate.

Domenii de investiții

Beneficiarii fondurilor ESI

Rezultatele negocierilor

Documente

 

17 DECEMBRIE 2013
Regulamentul privind dispoziţiile commune (RDC)
română
(1.57 MB - HTML)
Descărcați

 

17 DECEMBRIE 2013
Fondul european de dezvoltare regională (FEDER)
română
(373.96 KB - HTML)
Descărcați

 

17 DECEMBRIE 2013
Fondul social european (FSE)
română
(383.86 KB - HTML)
Descărcați

 

17 DECEMBRIE 2013
Fondul de coeziune
română
(296.83 KB - HTML)
Descărcați

 

17 DECEMBRIE 2013
Regulamentul privind Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
română
(825.05 KB - HTML)
Descărcați

 

20 DECEMBRIE 2013
Regulamentul privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime
română
(1.57 MB - HTML)
Descărcați