Skip to main content
Logotip Europske komisije

Europski strukturni i investicijski fondovi za razdoblje 2014. – 2020.

Pet strukturnih i investicijskih fondova podupiralo je otvaranje radnih mjesta i održiva ulaganja u prethodnom dugoročnom proračunu.

Podupiranje gospodarskog razvoja

U okviru dugoročnog proračuna EU-a za razdoblje 2014. – 2020. više od polovine sredstava EU-a iskorišteno je putem pet europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). Njima zajednički upravljaju Europska komisija i zemlje EU-a. Države članice i dalje mogu upotrebljavati sredstva u okviru tih fondova do kraja 2023. Za strukturne fondove u okviru tekućeg dugoročnog proračuna vidjeti i regionalni i urbani razvoj EU-a.

Svrha je tih fondova ulaganje u otvaranje radnih mjesta te održivo i zdravo europsko gospodarstvo i okoliš.

ESIF za razdoblje 2014. – 2020. uglavnom je usmjeren na pet područja:

  • istraživanje i inovacije
  • digitalne tehnologije
  • potpora niskougljičnom gospodarstvu
  • održivo upravljanje prirodnim resursima
  • mala poduzeća.

Pet fondova

Europski strukturni i investicijski fondovi su sljedeći:

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) promiče uravnotežen razvoj u različitim regijama EU-a.
Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Europski socijalni fond (ESF) podržava projekte povezane sa zapošljavanjem u cijeloj Europi i ulaže u europski ljudski kapital – radnike, mlade i sve koji traže posao.
Europski socijalni fond (ESF)

Kohezijski fond (KF) ulaže u projekte povezane s prijevozom i okolišem u zemljama čiji je bruto nacionalni dohodak (BND) po stanovniku manji od 90 % prosjeka EU-a. Od 2014. do 2020. to uključuje Bugarsku, Cipar, Češku, Estoniju, Grčku, Hrvatsku, Latviju, Litvu, Mađarsku, Maltu, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Slovačku i Sloveniju.
Kohezijski fond (KF)

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) usmjeren je na rješavanje posebnih problema s kojima se suočavaju ruralna područja EU-a.
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) ribarima pomaže u prihvaćanju održivih ribolovnih praksi, a priobalnim zajednicama u diversificikaciji njihovih gospodarstava, čime se poboljšava kvaliteta života na europskim obalama.
Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)

Kako se upravlja fondovima

Svim tim fondovima upravljaju same zemlje EU-a na temelju sporazuma o partnerstvu.  

Svaka je zemlja pripremila sporazum, u suradnji s Europskom komisijom, u kojem se navodi kako će se upotrijebiti sredstva u razdoblju financiranja 2014. – 2020.

Sporazumi o partnerstvu u vezi s europskim strukturnim i investicijskim fondovima

Na temelju sporazuma o partnerstvu izrađuje se niz programa ulaganja kojima se sredstva usmjeravaju u različite regije i projekte u predmetnim područjima politike.

Područja ulaganja

Korisnici ESIF-a

Rezultati pregovora

Dokumenti

 

17 PROSINAC 2013
Uredba o zajedničkim odredbama
hrvatski
(1.47 MB - HTML)
Preuzimanje

 

17 PROSINAC 2013
Europski fond za regionalni razvoj
hrvatski
(364.93 KB - HTML)
Preuzimanje

 

17 PROSINAC 2013
Uredba o Europskom socijalnom fondu
hrvatski
(372.55 KB - HTML)
Preuzimanje

 

17 PROSINAC 2013
Uredba o Kohezijskom fondu
hrvatski
(293.31 KB - HTML)
Preuzimanje

 

17 PROSINAC 2013
Uredba o Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj
hrvatski
(784.47 KB - HTML)
Preuzimanje

 

20 PROSINAC 2013
Uredba o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo
hrvatski
(1.47 MB - HTML)
Preuzimanje