Skip to main content

2014-2020 Europese structuur- en investeringsfondsen

De vijf structuur- en investeringsfondsen ondersteunden werkgelegenheid en duurzame investeringen in de vorige langetermijnbegroting.

Ondersteuning van de economische ontwikkeling

In het kader van de langetermijnbegroting van de EU voor 2014-2020 wordt ruim de helft van de EU-financiering via de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) verstrekt. Deze fondsen worden door de Europese Commissie en de EU-landen samen beheerd. De lidstaten kunnen nog tot eind 2023 middelen vastleggen. Kijk voor de structuurfondsen in het kader van de huidige langetermijnbegroting ook bij regionale en stedelijke ontwikkeling in de EU.

Het doel is investeren in werkgelegenheid, een duurzame en gezonde Europese economie en het milieu.

De 2014-2020 ESIF zijn voornamelijk gericht op vijf gebieden:

  • onderzoek en innovatie
  • digitale technologie
  • een CO2-arme economie
  • duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen
  • kleine ondernemingen

De vijf fondsen

De Europese structuur- en investeringsfondsen zijn:

Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) – streeft naar een evenwichtige ontwikkeling in alle regio’s van de EU.
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) - steunt werkgelegenheidsprojecten in heel Europa en investeert in het Europees menselijk kapitaal: werknemers, jongeren en alle werkzoekenden.
Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Cohesiefonds (CF) – financiert vervoers- en milieuprojecten in landen waarvan het bruto nationaal inkomen (bni) per hoofd van de bevolking lager is dan 90 % van het EU-gemiddelde. In 2014 waren dat Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Estland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Tsjechië.
Cohesiefonds (CF)

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) – is gericht op specifieke problemen van de plattelandsgebieden in de EU.
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) – helpt vissers over te stappen op duurzame visserijpraktijken, en kustgemeenschappen hun economie te diversifiëren, waardoor de levenskwaliteit in Europese kustgebieden verbetert.
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV)

Het beheer van de fondsen

Al deze fondsen worden via partnerschapsovereenkomsten beheerd door de EU-landen zelf.  

Elk land stelde samen met de Europese Commissie een overeenkomst op, waarin is aangegeven hoe de middelen in de financieringsperiode 2014-2020 moeten worden gebruikt.

Partnerschapsovereenkomsten over de Europese structuur- en investeringsfondsen,

Uit deze partnerschapsovereenkomsten komt een reeks investeringsprogramma's voort, waarmee de middelen over verschillende regio’s en projecten op de betrokken beleidsgebieden worden verdeeld.

Investeringsgebieden

ESIF-begunstigden

Resultaten van de onderhandelingen

Documenten

 

17 DECEMBER 2013
Gemeenschappelijke verordening
Nederlands
(1.56 MB - HTML)
Downloaden

 

17 DECEMBER 2013
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Nederlands
(372.27 KB - HTML)
Downloaden

 

17 DECEMBER 2013
Europees Sociaal Fonds
Nederlands
(379.43 KB - HTML)
Downloaden

 

17 DECEMBER 2013
Cohesiefonds
Nederlands
(296.43 KB - HTML)
Downloaden

 

17 DECEMBER 2013
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Nederlands
(812.84 KB - HTML)
Downloaden

 

20 DECEMBER 2013
Verordening inzake het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
Nederlands
(1.56 MB - HTML)
Downloaden