Skip to main content

Euroopan rakenne- ja investointirahastot kaudella 2014–2020

Edellisestä pitkän aikavälin talousarviosta tuettiin työpaikkojen luomista ja kestäviä investointeja viiden rakenne- ja investointirahaston rahoituksen kautta.

Tukea talouskehitykselle

EU:n pitkän aikavälin talousarviossa kaudelle 2014–2020 yli puolet EU:n rahoituksesta kanavoitiin viiden Euroopan rakenne- ja investointirahaston (ERI-rahastot) kautta. Viittä ERI-rahastoa hallinnoivat yhdessä Euroopan komissio ja EU-maat. Jäsenmaat voivat edelleen sitoa näiden rahastojen varoja vuoden 2023 loppuun saakka. Nykyisen pitkän aikavälin talousarvion rakennerahastojen osalta ks. myös EU:n alueiden ja kaupunkien kehittäminen.

ERI-rahastojen tuki investoidaan työpaikkojen luomiseen ja EU:n talouden ja ympäristön kannalta kestävään ja terveeseen kehitykseen.

Rahoituksen tärkeimmät kohteet kaudella 2014–2020 olivat

 • tutkimus ja innovointi
 • digitaaliteknologia
 • vähähiilisen talouden tukeminen
 • luonnonvarojen kestävä hoito
 • pienyritykset

ERI-rahastot

Euroopan rakenne- ja investointirahastoja on viisi:

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – edistää tasapainoista kehitystä EU:n eri alueilla.
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) – tukee työllisyyshankkeita eri puolilla EU:ta ja investoi EU:n inhimilliseen pääomaan, erityisesti työntekijöihin, työnhakijoihin ja nuoriin.
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Koheesiorahasto – rahoittaa liikenne- ja ympäristöhankkeita niissä maissa, joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta kohden on alle 90 % EU:n keskiarvosta. Vuosina 2014–2020 nämä maat ovat Bulgaria, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Portugali, Puola, Romania, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro.
Koheesiorahasto

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto(maaseuturahasto) – keskittyy EU:n maaseutualueiden erityishaasteisiin.
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto)

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) – auttaa kalastajia siirtymään kestävämpiin kalastuskäytäntöihin ja rannikkoyhteisöjä monipuolistamaan elinkeinojaan sekä pyrkii parantamaan elämänlaatua Euroopan rannikkoalueilla.
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

Rahoituksen hallinnointi

EU-maat hallinnoivat kaikista näistä rahastoista myönnettyä rahoitusta kumppanuussopimusten avulla.  

Kukin maa laati yhteistyössä Euroopan komission kanssa sopimuksen siitä, miten määrärahoja käytettäisiin tukikaudella 2014–2020.

Euroopan rakenne- ja investointirahastoja koskevat kumppanuussopimukset

Rahoitus kanavoidaan eri alueille ja hankkeille kumppanuussopimuksiin pohjautuvien investointiohjelmien kautta.

Investointialat

ERI-rahastojen tuensaajat

Neuvottelujen tulokset

Asiakirjat

 

17. JOULUKUUTA 2013
Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus
suomi
(1.54 MB - HTML)
Lataa
 • български
  (2.03 MB - HTML)
  Lataa
 • español
  (1.57 MB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (1.51 MB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (1.51 MB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (1.57 MB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (1.47 MB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (2.07 MB - HTML)
  Lataa
 • English
  (1.5 MB - HTML)
  Lataa
 • français
  (1.59 MB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (1.47 MB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (1.53 MB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (1.5 MB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (1.5 MB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (1.6 MB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (1.56 MB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (1.56 MB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (1.55 MB - HTML)
  Lataa
 • português
  (1.6 MB - HTML)
  Lataa
 • română
  (1.57 MB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (1.5 MB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (1.45 MB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (1.51 MB - HTML)
  Lataa

 

17. JOULUKUUTA 2013
Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) annettu asetus
suomi
(370.74 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (411.87 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (374.73 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (368.95 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (366.7 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (372.08 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (366.09 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (418.35 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (365.64 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (377 KB - HTML)
  Lataa
 • Gaeilge
  (373.89 KB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (364.93 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (370.7 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (367.89 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (367.36 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (374.25 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (372.57 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (372.27 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (371.91 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (378.31 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (373.96 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (368.28 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (363.45 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (366.74 KB - HTML)
  Lataa

 

17. JOULUKUUTA 2013
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) annettu asetus
suomi
(379.14 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (436.53 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (385.72 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (377.71 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (375.15 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (384.27 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (373.37 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (446.38 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (371.74 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (386.69 KB - HTML)
  Lataa
 • Gaeilge
  (383.58 KB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (372.55 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (380.52 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (373.26 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (372.79 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (387.36 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (380.54 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (379.43 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (381.49 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (388.69 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (383.86 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (377.71 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (369.3 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (374.48 KB - HTML)
  Lataa

 

17. JOULUKUUTA 2013
Koheesiorahastosta annettu asetus
suomi
(295.08 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (314.25 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (297.78 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (294.9 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (293.6 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (296.38 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (293.63 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (317.29 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (293.12 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (299 KB - HTML)
  Lataa
 • Gaeilge
  (297.71 KB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (293.31 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (295.86 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (293.93 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (294.31 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (296.87 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (296.52 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (296.43 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (296.18 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (298.79 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (296.83 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (294.45 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (292.05 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (293.74 KB - HTML)
  Lataa

 

17. JOULUKUUTA 2013
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta annettu asetus
suomi
(804.67 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (1010.89 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (821.56 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (799.92 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (791.82 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (826.32 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (778.6 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (1.01 MB - HTML)
  Lataa
 • English
  (786.63 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (837.97 KB - HTML)
  Lataa
 • Gaeilge
  (830.34 KB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (784.47 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (808.52 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (798.82 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (791.79 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (848.39 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (895.17 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (812.84 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (811.77 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (841.28 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (825.05 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (799.28 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (773.11 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (791.58 KB - HTML)
  Lataa

 

20. JOULUKUUTA 2013
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annettu asetus
suomi
(1.54 MB - HTML)
Lataa
 • български
  (2.03 MB - HTML)
  Lataa
 • español
  (1.57 MB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (1.51 MB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (1.51 MB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (1.57 MB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (1.47 MB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (2.07 MB - HTML)
  Lataa
 • English
  (1.5 MB - HTML)
  Lataa
 • français
  (1.59 MB - HTML)
  Lataa
 • Gaeilge
  (1.6 MB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (1.47 MB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (1.53 MB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (1.5 MB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (1.5 MB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (1.6 MB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (1.56 MB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (1.56 MB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (1.55 MB - HTML)
  Lataa
 • português
  (1.6 MB - HTML)
  Lataa
 • română
  (1.57 MB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (1.5 MB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (1.45 MB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (1.51 MB - HTML)
  Lataa