Skip to main content

Forbairt tuaithe

Cuspóirí bheartas forbartha tuaithe an Aontais, forbairt tuaithe a mhaoiniú, nuacht agus foilseacháin.

Beartas forbartha tuaithe 2014-2020

Cláir mhaoiniúcháin agus straitéis infheistíochta le haghaidh bheartas forbartha tuaithe an Aontais.

An ciste Eorpach muirí agus iascaigh

Tionscnaimh forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail in earnáil an iascaigh agus san earnáil mhuirí, cláir agus tionscnaimh mhaoiniúcháin, deiseanna maoiniúcháin.