Skip to main content

Práva občanov

Kapitola 5 Charty základných práv EÚ právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu a do orgánov samosprávy obcí, dobrá správa vecí verejných, prístup k dokumentom, európsky ombudsman, petičné právo, sloboda pohybu a pobytu, diplomatická a konzulárna ochrana.

Poznaj svoje práva

Kapitola 5 Charty základných práv EÚ sa zaoberá právami občanov. Články 39 – 46 tejto kapitoly chránia tieto práva:

Čo robiť v prípade porušenia vašich práv

Orgány krajín EÚ sú povinné dodržiavať Chartu základných práv len pri vykonávaní práva EÚ. Základné práva sú chránené ústavou vašej krajiny.

Ako nahlásiť porušenie vašich práv

Ako adresovať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu orgánu, verejnej správe, vnútroštátnym súdom alebo špecializovanému orgánu pre ľudské práva.