Pāriet uz galveno saturu

Pilsoņu tiesības

ES Pamattiesību hartas 5. nodaļa: tiesības balsot un kandidēt Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās, laba administrēšana, piekļūšana dokumentiem, Eiropas Ombuds, tiesības iesniegt lūgumrakstu, pārvietošanās un uzturēšanās brīvība, diplomātiskā un konsulārā aizsardzība

Zini savas tiesības!

Uz pilsoņu tiesībām attiecas ES Pamattiesību hartas 5. nodaļa. Nodaļas 39.–46. pantā tiek sargātas šādas tiesības:

Kā rīkoties tiesību pārkāpuma gadījumā

ES valstu iestādēm ir pienākums ievērot Pamattiesību hartu tikai tad, ja tās īsteno ES tiesību aktus. Pamattiesības aizsargā valsts konstitūcija.