Skip to main content

Kansalaisten oikeudet

EU:n perusoikeuskirjan 5 osasto: äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin ja kunnallisvaaleissa, hyvä hallinto, oikeus tutustua asiakirjoihin, Euroopan oikeusasiamies, oikeus esittää vetoomus, liikkumis- ja oleskeluvapaus, diplomaatti- ja konsuliviranomaisten antama suojelu

Tiedä oikeutesi

EU:n perusoikeuskirjan 5 osasto käsittelee kansalaisten oikeuksia. Tämän osaston 39–46 artikloilla turvataan seuraavat oikeudet:

Mitä tehdä, jos oikeuksiasi loukataan

EU-maiden viranomaisten on noudatettava EU:n perusoikeuskirjaa vain EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon yhteydessä. Muilta osin perusoikeutesi on turvattu oman maasi perustuslaissa.