Skip to main content

Prawa obywatelskie

Tytuł V Karty praw podstawowych Unii Europejskiej: prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego i wyborach lokalnych, dobra administracja, dostęp do dokumentów, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, prawo do składania petycji, swoboda przemieszczania się i pobytu, ochrona dyplomatyczna i konsularna

Poznaj swoje prawa

Tytuł V Karty praw podstawowych Unii Europejskiej dotyczy praw obywatelskich. Artykuły 39–46 gwarantują ochronę następujących praw:

Co zrobić w przypadku naruszenia praw

Organy w krajach UE są zobowiązane do przestrzegania Karty praw podstawowych wyłącznie w zakresie, w jakim stosują prawo Unii. Prawa podstawowe chroni konstytucja Twojego kraju.