Skip to main content

Burgerschap

Hoofdstuk 5 van het EU-Handvest van grondrechten: actief en passief kiesrecht voor het Europees Parlement en gemeenteraadsverkiezingen, behoorlijk bestuur, inzage in documenten, Europese ombudsman, recht van petitie, vrij verkeer en verblijf, diplomatieke en consulaire bescherming.

Ken uw rechten

Hoofdstuk 5 van het EU-Handvest van de grondrechten gaat over burgerschap. Dit hoofdstuk omvat de artikelen 39 tot en met 46 die de volgende rechten beschermen:

Wat kunt u doen als uw rechten zijn geschonden?

De autoriteiten van de EU-landen zijn alleen verplicht het Handvest van de grondrechten na te leven wanneer zij het EU-recht uitvoeren. Uw grondrechten worden beschermd door de grondwet van uw land.