Skip to main content

A polgárok jogai

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 5. fejezete: aktív és passzív választójog az európai parlamenti és helyhatósági választásokon, a megfelelő ügyintézés, a dokumentumokhoz való hozzáférés, az európai ombudsman, a petíciós jog, a mozgás és a tartózkodás szabadsága, a diplomáciai és konzuli védelem

Ismerje meg jogait!

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 5. fejezete a polgárok jogairól szól. E fejezet 39–46. cikke a következő jogokat védi:

Mit tehet Ön, ha jogai sérültek?

Az uniós országok hatóságai csak az uniós jog végrehajtása során kötelesek tiszteletben tartani az Alapjogi Chartát. Az alapvető jogokat az Ön országának alkotmánya védi.