Skip to main content

Návšteva iných inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ

Brusel, Belgicko

Európsky parlament

Poslanci Európskeho parlamentu majú hlavné pôsobisko v Bruseli, kde možno navštíviť Európsky parlamentParlamentárium

Európska rada a Rada EÚ

Príďte do návštevníckeho centra a zistite, ako funguje Rada a EÚ ako celok. Dohodnite si individuálnu alebo skupinovú návštevu, alebo požiadajte o prezentáciu na konkrétnu tému.
Navštívte Európsku radu a Radu EÚ 

Európsky výbor regiónov

Počas návštevy získate úvodné informácie o fungovaní a úlohe Výboru pri vytváraní obsahu právnych predpisov Európskej únie.
Navštívte Európsky výbor regiónov

Európsky hospodársky a sociálny výbor:

Oboznámte sa s úlohou Výboru v rozhodovacom procese Európskej únie. 
Navštívte Európsky hospodársky a sociálny výbor 

Štrasburg, Francúzsko

Európsky parlament

Väčšina plenárnych zasadaní sa koná v Štrasburgu, kde sa nachádza aj hlavná rokovacia sála (Hemicycle) a parlamentárium Simony Veilovej.
Navštívte hlavnú rokovaciu sálu Európskeho parlamentu 

Luxemburg

Európsky parlament

V Luxemburgu sídli časť administratívy Európskeho parlamentu a nachádza sa tam aj prvá účelovo vybudovaná rokovacia sála.
 Navštívte Európsky parlament 

Súdny dvor Európskej únie

Zúčastnite sa na verejnom pojednávaní na Súdnom dvore alebo Všeobecnom súde, alebo zájdite na prehliadku budov a umeleckých diel so sprievodcom. 
Navštívte Súdny dvor Európskej únie 

Európsky dvor audítorov

Súčasťou návštev je prezentácia o úlohe a fungovaní Európskeho dvora audítorov, po ktorej nasleduje diskusia s pracovníkom dvora audítorov.
Navštívte Európsky dvor audítorov 

Frankfurt, Nemecko

Európska centrálna banka

Organizujú sa špecializované prehliadky so sprievodcom zamerané na históriu budovy, jej umeleckú zbierku a architektúru.
Navštívte Európsku centrálnu banku