Skip to main content

Cuairt a thabhairt ar institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais

Bruiséil na Beilge

Parlaimint na hEorpa

Is sa Bhruiséil atá príomhoifigí chomhaltaí Pharlaimint na hEorpa, agus is ansin atá Parlaimint na hEorpa agus an Parlamentarium

An Chomhairle Eorpach agus Comhairle an Aontais Eorpaigh

Féach leat ionad na gcuairteoirí chun foghlaim faoi obair na Comhairle agus faoin Aontas Eorpach ina iomláine. Socraigh cuairt aonair nó cuairt ghrúpa, nó iarr cur i láthair ar ábhar ar leith.
Tabhair cuairt ar an gComhairle Eorpach agus ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh 

Coiste Eorpach na Réigiún

Cuirtear cuairteanna faisnéise ar bun ina dtugtar buneolas faoin ról atá ag na réigiúin i múnlú reachtaíocht an Aontais.
Tabhair cuairt ar Choiste Eorpach na Réigiún

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Faigh amach faoin ról atá aige i bpróiseas cinnteoireachta an Aontais Eorpaigh. 
Tabhair cuairt ar Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 

Strasbourg, an Fhrainc

Parlaimint na hEorpa

Is in Strasbourg a bhíonn an chuid is mó de sheisiúin iomlánacha na Parlaiminte, áit a bhfuil an Seomra Tionóil (seomra díospóireachta atá ar dhéanamh crú capaill) agus parlamentarium Simone Veil.
Tabhair cuairt ar Sheomra Tionóil Pharlaimint na hEorpa 

Lucsamburg

Parlaimint na hEorpa

Is i Lucsamburg atá codanna den chóras riaracháin, agus is ansin atá an chéad seomra tionóil saincheaptha de chuid Pharlaimint na hEorpa.
 Tabhair cuairt ar Pharlaimint na hEorpa 

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Freastal ar éisteacht phoiblí sa Chúirt Bhreithiúnais nó sa Chúirt Ghinearálta nó téigh ag féachaint ar na foirgnimh agus na saothair ealaíne in éindí le treoraí. 
Tabhair cuairt ar Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh 

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE)

Le linn na gcuairteanna, tugann oifigeach de chuid na Cúirte cur i láthair faoi ról agus feidhmiú na hinstitiúide, agus déantar plé ina dhiaidh sin.
Tabhair cuairt ar Chúirt Iniúchóirí na hEorpa 

Frankfurt, an Ghearmáin

An Banc Ceannais Eorpach

Cuirtear sainturais threoraithe ar bun faoi stair an fhoirgnimh, faoina bhailiúchán ealaíne agus faoi ailtireacht an fhoirgnimh.
Tabhair cuairt ar an mBanc Ceannais Eorpach