Skip to main content

Teiste ELi institutsioonide, asutuste ja ametite külastamine

Brüssel, Belgia

Euroopa Parlament

Euroopa Parlamendi liikmed töötavad peamiselt Brüsselis, kus asuvad ka Euroopa Parlament ja Parlamentarium.

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu

Tutvuge külastuskeskusega, et tutvuda nõukogu töö ja ELi kui tervikuga. Korraldage individuaalne või rühmakülastus või taotlege esitlust konkreetsel teemal.
Külastage Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu 

Euroopa Regioonide Komitee

Teabekülastused tutvustavad piirkondade rolli Euroopa Liidu õigusaktide sisu kujundamisel.
Külastage Euroopa Regioonide Komiteed

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Tutvuge komitee rolliga Euroopa Liidu otsustusprotsessis. 
Külastage Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed 

Strasbourg, Prantsusmaa

Euroopa Parlament

Enamik täiskogu istungitest toimub Strasbourg’is, kus asuvad (hobuserauakujuline) suur istungitesaal (Hemicycle) ja Simone Veili nimeline Parlamentarium.
Külastage Euroopa Parlamendi suurt istungitesaali 

Luksemburg

Euroopa Parlament

Luxembourgis asub osa haldusosakondadest ning ka esimene spetsiaalselt Euroopa Parlamendi istungitesaaliks ehitatud saal.
 Külastage Euroopa Parlamenti 

Euroopa Liidu Kohus

Külastage kohtuistungit Euroopa Kohtus või Üldkohtus või osalege giidiga ekskursioonil, et tutvuda hoonete ja kunstiteostega. 
Külastage Euroopa Liidu Kohut 

Euroopa Kontrollikoda

Külastused sisaldavad Euroopa Kontrollikoja ametniku ettekannet asjaomase institutsiooni rolli ja tegevuse kohta, millele järgneb arutelu.
Külastage Euroopa Kontrollikoda 

Frankfurt, Saksamaa

Euroopa Keskpank

Korraldatakse spetsiaalseid ekskursioone hoone ajaloo, kunstikogu ja arhitektuuri teemal.
Külastage Euroopa Keskpanka