Skip to main content

Obisk drugih institucij, organov in agencij EU

Bruselj, Belgija

Evropski parlament

V Bruslju si je mogoče ogledati Evropski parlament in Parlamentarium, poslanci Evropskega parlamenta imajo tu svojo glavno pisarno.

Evropski svet in Svet EU

Obiščite središče za obiskovalce in se seznanite z delom Sveta in delovanjem EU. Obiskovalcem so na voljo individualni ali skupinski obiski ter predstavitve o izbrani temi.
Obiščite Evropski svet in Svet EU 

Evropski odbor regij

Informativni obisk je namenjen predstavitvi vloge regij pri oblikovanju zakonodajnih aktov Evropske unije.
Obiščite Evropski odbor regij

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Predstavitev vloge odbora v postopku odločanja Evropske unije. 
Obiščite Evropski ekonomsko-socialni odbor 

Strasbourg, Francija

Evropski parlament

Plenarna zasedanja parlamenta so večinoma v Strasbourgu. Tu si je mogoče ogledati znamenito plenarno dvorano (v obliki konjske podkve) in Parlamentarium Simone Veil.
Obiščite plenarno dvorano Evropskega parlamenta 

Luxembourg

Evropski parlament

V Luxembourgu stoji prva namensko zgrajena plenarna dvorana Evropskega parlamenta, zdaj so v njej administrativne službe.
 Obiščite Evropski parlament 

Sodišče Evropske unije

Udeležite se javne obravnave na Sodišču in Splošnem sodišču ali vodenega ogleda stavb in umetniških del. 
Obiščite Sodišče Evropske unije 

Računsko sodišče

Uradnik sodišča obiskovalce seznani z vlogo in delom sodišča in odgovarja na njihova vprašanja.
Obiščite Evropsko računsko sodišče 

Frankfurt, Nemčija

Evropska centralna banka

Specializirani vodeni ogledi obsegajo predstavitev zgodovine institucije, umetniške zbirke in arhitekture zgradbe.
Obiščite Evropsko centralno banko