Skip to main content

Besøg EU's institutioner, organer og agenturer

Bruxelles, Belgien

Europa-Parlamentet

Medlemmerne af Europa-Parlamentet har deres hovedkontorer i Bruxelles, hvor Europa-Parlamentet og Parlamentarium ligger.

Det Europæiske Råd og EU's Ministerråd

Gå på opdagelse i besøgscentret, og bliv klogere på Rådets arbejde og om EU generelt. Du kan arrangere et individuelt besøg eller gruppebesøg eller anmode om en præsentation om et bestemt emne.
Besøg Det Europæiske Råd og EU's Ministerråd 

Det Europæiske Regionsudvalg

På et informationsbesøg kan du få en introduktion til regionernes rolle i udformningen af EU-lovgivningen.
Besøg Regionsudvalget

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Kom og få et indblik i EØSUs rolle i beslutningsprocessen i EU. 
Besøg Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 

Strasbourg, Frankrig

Europa-Parlamentet

De fleste af plenarmøderne afholdes i Strasbourg, hvor mødesalen (den hesteskoformede plenarsal) og besøgscentret parlamentarium Simone Veil ligger.
Besøg Europa-Parlamentets mødesal 

Luxembourg

Europa-Parlamentet

I Luxembourg ligger dele af Europa-Parlamentets administration og dets første specialbyggede plenarsal.
 Besøg Europa-Parlamentet 

Den Europæiske Unions Domstol

Deltag i et offentligt retsmøde i Domstolen eller Retten, eller få en rundvisning, hvor du ser både bygningerne og de udstillede kunstværker. 
Besøg EU-Domstolen 

Den Europæiske Revisionsret

Når du besøger Revisionsretten, vil en af medarbejderne fortælle om institutionens funktion og arbejde, og derefter vil der være en debat.
Besøg Den Europæiske Revisionsret 

Frankfurt, Tyskland

Den Europæiske Centralbank

Du kan deltage i særlige rundvisninger med fokus på enten bygningens historie, kunstsamlingen eller arkitekturen.
Besøg Den Europæiske Centralbank