Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Други институции, органи и агенции на ЕС

Брюксел, Белгия

Eвропейски парламент

Централните офиси на членовете на Европейския парламент са в Брюксел, където ще намерите Европейския парламент и Парламентариума.

Европейски съвет и Съвет на ЕС

Информационни сесии ви позволяват да добиете обща представа за Европейския съвет и Съвета на ЕС, а по заявка могат да бъдат организирани презентации или семинари на специфични теми.
Посетете Европейския съвет и Съвета на ЕС 

Европейски комитет на регионите

Информационни посещения ви дават възможност да се запознаете с ролята на регионите за оформянето на съдържанието на законодателството на Европейския съюз.
Посетете Европейския комитет на регионите

Европейски икономически и социален комитет

Научете повече за ролята на Икономическия и социален комитет в процеса на вземане на решения на Европейския съюз. 
Посетете Европейския икономически и социален комитет 

Страсбург, Франция

Eвропейски парламент

По-голямата част от пленарните сесии се провеждат в Страсбург, където се намират пленарната зала с форма на подкова и парламентариумът „Симон Вейл“.
Посетете пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург 

Люксембург

Eвропейски парламент

Първата специално построена пленарна зала на Европейския парламент се намира в Люксембурт, където се помещава и част от неговата администрация.
 Посетете Европейския парламент 

Съд на Европейския съюз

Посетете открито съдебно заседание на Съда или Общия съд или обиколете сградите и произведенията на изкуството с екскурзовод. 
Посетете Съда на Европейския съюз 

Европейска сметна палата

Посещенията включват презентация от служител на Европейската сметна палата относно ролята и функционирането на институцията, последвана от дискусия.
Посетете Европейската сметна палата 

Франкфурт, Германия

Европейска централна банка

Предлагат се специализирани посещения с екскурзовод, посветени на историята, колекцията с творби на изкуството и архитектурата на сградата.
Посетете Европейската централна банка