Skip to main content

Návštěvy dalších institucí, orgánů a agentur EU

Brusel

Evropský parlament

Poslanci Evropského parlamentu mají své hlavní působiště v Bruselu, kde můžete navštívit nejen prostory Evropského parlamentu, ale i Parlamentarium.

Evropská rada a Rada EU

Objevte naše návštěvnické centrum, kde se dozvíte o činnosti Rady a o EU jako celku. Lze zorganizovat individuální nebo skupinovou návštěvu nebo požádat o prezentaci ke konkrétnímu tématu.
Evropská rada a Rada EU – návštěvy pro veřejnost 

Evropský výbor regionů

Během návštěvy získáte všeobecné informace o fungování výboru a jeho úloze při utváření obsahu právních předpisů Evropské unie.
Evropský výbor regionů – návštěvy pro veřejnost

Evropský hospodářský a sociální výbor

Seznamte se s tím, jakou úlohu výbor hraje v rozhodovacím procesu Evropské unie. 
Evropský hospodářský a sociální výbor – návštěvy pro veřejnost 

Štrasburk

Evropský parlament

Většina plenárních zasedání Parlamentu se koná ve Štrasburku, kde najdete i hlavní jednací sál ve tvaru podkovy (Hemicycle) a Parlamentarium Simony Veilové.
Hlavní jednací sál Evropského parlamentu – návštěvy pro veřejnost 

Lucemburk

Evropský parlament

Část evropské administrativy se nachází v Lucemburku - k nim patří i historicky první zasedací sál Evropského parlamentu.
 Evropský parlament – návštěvy pro veřejnost 

Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr EU nabízí veřejnosti možnost zúčastnit se některého z veřejných slyšení, a to jak na Soudním dvoře, tak u Tribunálu. Jak Soud funguje, se můžete dozvědět během některé z organizovaných prohlídek jeho prostor. 
Soudní dvůr Evropské unie – návštěvy pro veřejnost 

Evropský účetní dvůr

Během návštěvy Evropského účetního dvora se od jeho pracovníků dozvíte, jakou má tato instituce roli a jak funguje. Následně vám bude dán prostor k diskusi.
Evropský účetní dvůr – návštěvy pro veřejnost 

Frankfurt nad Mohanem

Evropská centrální banka

Evropská centrální banka nabízí specializované prohlídky zaměřené na historii a architekturu budovy.
Evropská centrální banka – návštěvy pro veřejnost