Skip to main content

Principer och värderingar

Kommissionens arbete följer principer för öppenhet och insyn, språktäckning, digitalisering, miljöhänsyn, lika möjligheter och etiskt uppförande.

Dokument

Governance in the European Commission

The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.