Skip to main content

Vetoomukset

Kansalaiset ja yhteisöt voivat esittää EU:lle vetoomuksia EU:n politiikkaan tai lainsäädäntöön liittyvistä kysymyksistä.

Mihin tarkoituksiin vetoomus soveltuu?

Vetoomuksen avulla voit pyytää Euroopan parlamenttia tarkastelemaan jotain itseäsi koskevaa asiaa tai tehdä valituksen EU-lainsäädännön soveltamisesta.

Euroopan parlamentti käsittelee vetoomuksen ja vastaa siihen kirjallisesti.

Kuka voi esittää vetoomuksen?

  • EU-kansalainen
  • EU-maassa asuva henkilö
  • yritys tai yhteisö, jonka päätoimipaikka on EU-maassa

Vetoomuksen täytyy liittyä johonkin EU-politiikan alaan.

Vetoomuksen esittäjä voi olla yksittäinen henkilö tai ryhmä. Allekirjoittajien määrää ei ole rajoitettu.

Miten vetoomus tehdään tai allekirjoitetaan?

Tarkista ennen vetoomuksen esittämistä, ettei aiheesta ole tehty jo aiempaa vetoomusta.

Vetoomuksen voi esittää kahdella tavalla:

  1. Verkossa

Rekisteröidy vetoomusportaalissa ja seuraa ohjeita.

2. Postitse

Voit lähettää vapaamuotoisen vetoomuksen myös postitse. Vetoomukseen on liitettävä seuraavat tiedot:

  • nimi
  • kansalaisuus
  • osoite
  • allekirjoitus.

 

Lähetä vetoomus Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle osoitteeseen

Chair of the Petitions Committee

Postiosoite: European Parliament, 1047 Brussels, Belgium