Skip to main content

Økonomi, finans og euroen

Hvad gør Kommissionen?

Formål

  • Fremme politikker for vækst og beskæftigelse i euroområdet og EU
  • Fremme den makroøkonomiske og finanspolitiske stabilitet i euroområdet og EU
  • Forbedre Den Økonomiske og Monetære Unions effektive funktionsmåde
  • Fremme investeringer i EU
  • Forebygge eller rette op på makroøkonomiske ubalancer i EU
  • I stigende grad koordinere nationale strukturpolitikker
  • Fremme velfærden uden for EU