Skip to main content

Gospodarstvo, finance in evro

Delo Komisije

Cilji

  • spodbuja gospodarsko rast in politike za krepitev zaposlovanja v območju evra in EU
  • spodbuja makroekonomsko in fiskalno stabilnost območja evra in EU
  • prizadeva si za učinkovitejše delovanje ekonomske in monetarne unije
  • spodbuja naložbe v EU
  • preprečuje ali odpravlja makroekonomska neravnotežja v Evropski uniji
  • čedalje bolj usklajuje nacionalne strukturne politike
  • spodbuja blaginjo zunaj EU