Skip to main content

Economie, financiën en de euro

Wat de Commissie doet

Doelstellingen

  • beleid voor meer groei en werkgelegenheid in de eurozone en de EU bevorderen
  • macro-economische en budgettaire stabiliteit in de eurozone en de EU stimuleren
  • de werking van de Economische en Monetaire Unie verbeteren
  • investeringen in de EU bevorderen
  • macro-economische onevenwichtigheden in de EU voorkomen en corrigeren
  • het structureel beleid van de EU-landen steeds meer coördineren
  • de welvaart in de EU en daarbuiten bevorderen