Skip to main content

Økonomi, finans og euroen

Europa-Kommissionen har som mål at forbedre den økonomiske velfærd både i euroområdet og i resten af EU. Det skal ske via politikker, der fremmer job, vækst og investeringer, og sikrer bæredygtige offentlige finanser og finansiel stabilitet.

Economic and fiscal governance

The EU's economic governance framework aims to detect, prevent and correct problematic economic trends, such as excessive government deficits or public debt levels.

Strukturreformer

Information om, hvordan strukturreformer integreres i Kommissionens strategi for vækst og jobskabelse.

International economic relations

As a global economic power the EU plays a constructive role in shaping the international community’s response to the most pressing economic challenges.