Skip to main content

ELi institutsioonide ühised prioriteedid aastateks 2021–2024

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon arutavad igal aastal ELi järgneva aasta seadusandlikke prioriteete, mis sätestatakse pärast kokkuleppele jõudmist iga-aastases ühisavalduses.

Alates 2016. aastast on Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon arutanud ELi järgmise aasta seadusandlikke prioriteete ja neis kokku leppinud iga-aastase ühisavalduse vormis. See võimaldab institutsioonidel teha tulemuslikumalt koostööd komisjoni esitatud peamiste seadusandlike ettepanekutega, mille puhul Euroopa Parlament ja nõukogu on kaasseadusandjad.

Peale selle on kolm ELi institutsiooni 2020. aastal allkirjastanud ühised järeldused aastateks 2020–2024, milles sätestatakse poliitilised ühiseesmärgid ja prioriteedid kuni järgmiste Euroopa Parlamendi valimisteni 2024. aastal.

Ühisavalduses ELi 2023. ja 2024. aasta seadusandlike prioriteetide kohta esitatakse ühine Euroopa visioon tugevamast ja vastupidavamast Euroopast Venemaa Ukraina-vastase agressiooni taustal. See annab tunnistust meie otsustavusest jääda ühtseks Ukraina riigi ja rahva toetamisel, tegeledes samal ajal meie aja suurte probleemidega.  Kolm ELi institutsiooni kohustuvad pidama esmatähtsaks mitmeid peamisi seadusandlikke prioriteete, et nende osas oleks võimalik parlamendi praeguse koosseisu ametiaja lõpuks kokku leppida. Deklaratsioonile on lisatud töödokument, milles on loetletud üle 160 konkreetse seadusandliku ettepaneku.

Need seadusandlikud ettepanekud on väga olulised, et saavutada Euroopa roheline kokkulepe, digiajastule vastav Euroopa, luua inimeste hüvanguks toimiv majandus, muuta Euroopa maailmas tugevamaks, edendada euroopalikku eluviisi ning tugevdada meie demokraatiat ja kaitsta meie ühiseid Euroopa väärtusi.

2023. ja 2024. aasta ühisavalduses väljendatakse heameelt ka 2022. aasta saavutuste üle, hoolimata keerulisest aastast. Need hõlmavad eelkõige humanitaar-, poliitilise, rahalise ja sõjalise toetuse andmist Ukraina riigile ja rahvale, samuti enneolematult karme sanktsioone Venemaa vastu, et avaldada talle majanduslikku survet ja õõnestada Venemaa sõjalisi võimeid.

ELi institutsioonid väljendavad heameelt ka Euroopa tuleviku konverentsi tulemuste üle ning on kinnitanud oma kavatsust töötada esitatud ettepanekutega edasi igaüks oma pädevuse piires. Komisjoni 2023. aasta tööprogrammi viiest uuest algatusest neli on seotud konverentsi lõplike ettepanekutega.

Dokumendid

15 DETSEMBER 2022
Joint Declaration on legislative priorities for 2023 and 2024
English
(399.81 KB - PDF)
Laadige alla

 

15 DETSEMBER 2022
Working document on the EU’s legislative priorities for 2023 and 2024
English
(1.62 MB - PDF)
Laadige alla

 

21 DETSEMBER 2021
Joint Declaration on legislative priorities for 2022: the Official Journal
English
(138.74 KB - HTML)
Laadige alla

 

21 DETSEMBER 2021
Joint Declaration on legislative priorities for 2022: the Official Journal (corrigendum)
English
(121.31 KB - HTML)
Laadige alla

 

16 DETSEMBER 2021
Working document on the EU’s legislative priorities for 2022
English
(885.02 KB - PDF)
Laadige alla

 

17 DETSEMBER 2020
Joint Declaration on legislative priorities for 2021
English
(396.52 KB - PDF)
Laadige alla

 

17 DETSEMBER 2020
Working document on the EU’s legislative priorities for 2021
English
(300.57 KB - PDF)
Laadige alla

 

17 DETSEMBER 2020
Joint Conclusions on policy objectives and priorities for 2020-2024
English
(386.59 KB - PDF)
Laadige alla