Skip to main content

Iompar agus an Comhaontú Glas

Iompar éifeachtúil sábháilte a sholáthar atá neamhdhíobhálach don chomhshaol

Inniu, is iad astaíochtaí iompair is cúis le 25% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa an Aontais ina n-iomláine, agus tá méadú tagtha ar líon na n-astaíochtaí sin le blianta beaga anuas. Is gá athruithe uaillmhianacha a dhéanamh ar an iompar chun an sprioc atá againn a bhaint amach, is é sin a bheith ar an gcéad mhór-roinn aeráidneodrach faoi 2050. Tá gá le bealach soiléir chun laghdú 90% a bhaint amach faoi 2050 i dtaca le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaineann leis an iompar.

Ghlac an Coimisiún sraith tograí chun go mbeidh beartais aeráide, fuinnimh, iompair agus chánach an Aontais oiriúnach chun glanastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030 i gcomparáid le leibhéil 1990. Tuilleadh eolais maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip a chur i gcrích.

In the spotlight

Doiciméid

 

12 AIBREÁN 2021
Factsheet - The Transport and Mobility Sector
English
(5.95 KB - HTML)
Íoslódáil