Skip to main content

Promet in zeleni dogovor

Učinkovit, varen in okolju prijazen promet

Danes emisije iz prometa predstavljajo približno 25 % vseh emisij toplogrednih plinov v EU, te emisije pa so se v zadnjih letih povečale. Naš cilj, da do leta 2050 postanemo prva podnebno nevtralna celina, narekuje velikopotezne spremembe v prometu. Potreben je jasen načrt za 90-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, povezanih s prometom, do leta 2050.

Evropska komisija je sprejela sklop predlogov za pripravo podnebne, energetske, prometne in davčne politike EU na zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Več informacij o uresničevanju evropskega zelenega dogovora.

In the spotlight

Dokumenti

 

12 APRIL 2021
Factsheet - The Transport and Mobility Sector
English
(5.95 KB - HTML)
Prenesi