Skip to main content

Pjan ta' Investiment għall-Investituri

Dettalji

Part of collection
Data tal-pubblikazzjoni
22 Lulju 2016

Deskrizzjoni

Permezz tal-FEIS, l-investituri jistg_u jsibu l-opportunità li tg_odd g_alihom l-iktar. Opportunitajiet ta’ investiment huma disponibbli madwar l-UE u jinkludu firxa vasta ta’ setturi – minn digitali, tat-trasport u tal-energija g_all-edukazzjoni, is-sa__a, ir-ricerka, l-izvilupp u l-innovazzjoni, g_all-energija rinnovabbli u l-efficjenza tar-rizorsi, g_all-appogg g_al negozji godda f’istadju bikri (startups) u l-SMEs. L-investituri jistg_u jikkoinvestu fi progetti individwali jew fi pjattaformi ta’ investiment b’fokus tematiku jew regjonali sabiex jibbenefikaw minn ekonomiji ta’ skala sinifikanti.

Files

22 LULJU 2016
Investment Plan investor leaflet
Malti
(326.07 KB - PDF)
Iddawnlowdja