Skip to main content

Plan inwestycyjny dla inwestorów

Informacje szczegółowe

Part of collection
Data publikacji
22 lipiec 2016

Opis

Przy pomocy EFIS inwestorzy moga znalezc projekty o charakterze najbardziej pasujacym do ich portfela. Mozliwosci inwestycyjne dostepne sa na obszarze całej UE i obejmuja wiele sektorów gospodarki – poczawszy od sektora cyfrowego, transportu, energii, edukacji, zdrowia, badan, rozwoju i innowacji, do energii odnawialnej i efektywnosci wykorzystania zasobów, a także wspierania start–up’ów oraz sektora małych i średnich przedsiebiorstw. Inwestorzy moga wspólnie angazowac sie w poszczególne projekty lub platformy inwestycyjne zajmujace sie dana tematyka badz regionem, tak aby osiagac zyski korzystajac z efektów korzysci skali.

Pliki

22 LIPIEC 2016
Investment Plan investor leaflet
polski
(285.13 KB - PDF)
Pobierz