Skip to main content

Jaké množství osobních údajů může být shromažďováno?

Odpověď

Osobní údaje by se měly zpracovávat, pouze pokud není rozumně možné provést zpracování jinak. Pokud je to možné, je vhodnější použít anonymní údaje. Jsou-li osobní údaje zapotřebí, měly by být přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné z hlediska účelu („minimalizace údajů“). Je povinností vaší společnosti/organizace jakožto správce je vyhodnotit, jaké množství osobních údajů je zapotřebí, a zajistit, aby nedocházelo ke shromažďování irelevantních údajů.

Příklad

Vaše společnost/organizace nabízí fyzickým osobám služby v oblasti sdílení aut. Pro tyto služby může být vyžadováno jméno, adresa a číslo platební karty zákazníků a případně také informace o tom, zda zákazník má nějaké zdravotní postižení (tudíž zdravotnické údaje), ale ne rasový původ.

Odkazy

Example

Your company/organisation  offers car-sharing services to individuals. For those services it may require the name, address and credit card number of customers and potentially even information on whether the person has a disability (so health data), but not their racial origin.