Skip to main content

Válasz

A személyes adatok kezelése csak akkor engedélyezett, ha az adatkezelés más módon nem valósítható meg észszerű keretek között. Lehetőség szerint névtelen adatokat kell használni. A személyes adatoknak a kezelésük céljára alkalmasaknak és relevánsaknak kell lenniük, az adatok körét pedig a célhoz szükséges minimumra kell korlátozni („adattakarékosság”). Az ön vállalkozásának/szervezetének mint adatkezelőnek a felelőssége annak felmérése, hogy mennyi adatra van szükség, valamint annak biztosítása, hogy ne gyűjtsenek irreleváns adatokat.

Példa

Vállalkozása/szervezete járműmegosztási szolgáltatásokat nyújt magánszemélyeknek. E szolgáltatások nyújtásához szüksége lehet az ügyfelek nevére, címére és hitelkártyaszámára, esetleg azzal kapcsolatos információkra, hogy az illető rendelkezik-e valamilyen fogyatékossággal (azaz egészségügyi adatokra), de a faji származásra nem.

Hivatkozások

Example

Your company/organisation  offers car-sharing services to individuals. For those services it may require the name, address and credit card number of customers and potentially even information on whether the person has a disability (so health data), but not their racial origin.