Skip to main content

Svar

Det er kun tilladt at behandle personoplysninger, hvis det ikke inden for rimelighedens grænser er muligt at udføre behandlingen på en anden måde. Hvis det er muligt, foretrækkes det at anvende anonyme oplysninger. Hvis der er behov for at anvende personoplysninger, skal de være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til formålet (»dataminimering«). Det er jeres virksomheds/organisations ansvar som dataansvarlig at vurdere, hvor mange oplysninger der er nødvendige, og at sikre, at der ikke indsamles irrelevante oplysninger.

Eksempel

Jeres virksomhed/organisation tilbyder en delebilsordning til enkeltpersoner. I forbindelse med disse tjenesteydelser kan der være brug for kundens navn, adresse og kreditkortnummer og muligvis også oplysninger om, hvorvidt personen har et handicap (dvs. helbredsoplysninger), men ikke oplysninger om personens etniske oprindelse.

Referencer

Example

Your company/organisation  offers car-sharing services to individuals. For those services it may require the name, address and credit card number of customers and potentially even information on whether the person has a disability (so health data), but not their racial origin.