Skip to main content

Odgovor

Osebni podatki se lahko obdelujejo samo, kadar obdelave ni mogoče razumno izvesti drugače. Če je mogoče, je zaželeno uporabljati anonimne podatke. Kadar so osebni podatki potrebni, morajo biti ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namen („najmanjši obseg podatkov“). Kot upravljavec ste odgovorni, da ocenite, koliko podatkov je potrebnih, in zagotovite, da se nepotrebni podatki ne zbirajo.

Primer

Posameznikom ponudite storitev souporabe avtomobila. Za izvajanje te storitve potrebujete ime, naslov in številko kreditne kartice svojih strank ter morda informacijo, ali je stranka invalid (torej zdravstvene podatke), vendar ne tudi o rasnem poreklu.

Referenci

Example

Your company/organisation  offers car-sharing services to individuals. For those services it may require the name, address and credit card number of customers and potentially even information on whether the person has a disability (so health data), but not their racial origin.