Skip to main content

Atsakymas

Asmens duomenys turėtų būti tvarkomi tik tuomet, kai asmens duomenų tvarkymo tikslo pagrįstai negalima pasiekti kitomis priemonėmis. Jeigu įmanoma, geriau naudoti anoniminius duomenis. Tais atvejais, kai reikia asmens duomenų, jie turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas). Jūsų įmonė ar organizacija, kaip duomenų valdytojas, turi įvertinti, kiek duomenų reikia, ir užtikrinti, kad nebūtų renkami nesusiję duomenys.

Pavyzdys

Jūsų įmonė ar organizacija teikia fiziniams asmenims skirtas dalijimosi automobiliais paslaugas. Tam, kad ji galėtų teikti šias paslaugas, gali reikėti kliento vardo, pavardės, adreso ir kredito kortelės numerio. Taip pat gali reikėti informacijos apie tai, ar asmuo turi kokią nors negalią (taigi, sveikatos duomenų), tačiau ne apie jo rasinę kilmę.

Nuorodos

Example

Your company/organisation  offers car-sharing services to individuals. For those services it may require the name, address and credit card number of customers and potentially even information on whether the person has a disability (so health data), but not their racial origin.