Skip to main content

Răspuns

Datele cu caracter personal ar trebui prelucrate numai atunci când nu este posibilă în mod rezonabil efectuarea prelucrării în alt mod. Dacă este posibil, este preferabil să se utilizeze date anonime. În cazul în care sunt necesare date cu caracter personal, acestea ar trebui să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în scopul respectiv („reducerea la minimum a datelor”). În calitate de operator, societății/organizației dvs. îi revine responsabilitatea de a evalua ce volum de date este necesar și de a se asigura că nu se colectează date irelevante. 

Exemplu

Societatea/organizația dvs. oferă persoanelor fizice servicii de partajare a autoturismelor. Pentru aceste servicii poate avea nevoie de numele, adresa și numărul cardului de credit al clienților și, poate, chiar de informații privind o eventuală dizabilitate de care suferă persoana în cauză (așadar, date privind sănătatea), dar nu și de originea rasială a clienților.

Referințe

Example

Your company/organisation  offers car-sharing services to individuals. For those services it may require the name, address and credit card number of customers and potentially even information on whether the person has a disability (so health data), but not their racial origin.