Skip to main content

Svar

Personuppgifter får bara behandlas när det inte är skäligen genomförbart att utföra behandlingen på något annat sätt. Att använda anonyma uppgifter är att föredra när så är möjligt. När personuppgifter behövs ska de vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för ändamålet (”dataminimering”). Det är ert företags/er organisations ansvar som personuppgiftsansvarig att bedöma hur mycket uppgifter som behövs och se till att inga irrelevanta uppgifter samlas in.

Exempel

Ert företag/er organisation erbjuder bildelningstjänster till enskilda personer. För dessa tjänster kan företaget/organisation begära kunders namn, adress och kreditkortsnummer, och eventuellt också upplysningar om huruvida kunden har ett funktionshinder (alltså hälsouppgifter) men inte kundens rasursprung.

Referenser

Example

Your company/organisation  offers car-sharing services to individuals. For those services it may require the name, address and credit card number of customers and potentially even information on whether the person has a disability (so health data), but not their racial origin.