Skip to main content
Logotip Europske komisije

Odgovor

Osobni podaci trebaju se obrađivati samo kada se obrada ne može razumno izvesti na drugi način. Kad je to moguće, bolje je upotrijebiti anonimne podatke. Kad su potrebni osobni podaci, oni trebaju biti odgovarajući, relevantni i ograničeni na one koji su potrebni za svrhu („smanjenje količine podataka”). Odgovornost vašeg društva/organizacije kao voditelja obrade jest procijeniti koliko je podataka potrebno i osigurati da se nerelevantni podaci ne prikupljaju.

Primjer

Vaše društvo/organizacija pojedincima nudi usluge dijeljenja automobila. Za te će usluge trebati ime, adresu i broj kreditne kartice korisnika te potencijalno i informacije o tome ima li osoba kakav invaliditet (dakle, podatke o zdravlju), ali ne i podatke o rasnom podrijetlu.

Upućivanja

Example

Your company/organisation  offers car-sharing services to individuals. For those services it may require the name, address and credit card number of customers and potentially even information on whether the person has a disability (so health data), but not their racial origin.