Skip to main content

Antwoord

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt waar het redelijkerwijs niet haalbaar is de verwerking op een andere manier uit te voeren. Waar mogelijk is het beter om anonieme gegevens te gebruiken. Wanneer persoonsgegevens nodig zijn, moeten zij toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden („minimale gegevensverwerking”). Uw onderneming/organisatie als verwerkingsverantwoordelijke moet beoordelen hoeveel gegevens nodig zijn en verzekeren dat er geen irrelevante gegevens worden verzameld.

Voorbeeld

Uw onderneming/organisatie biedt diensten aan voor gedeeld autogebruik aan personen. Voor die diensten mag uw onderneming/organisatie de naam, het adres en het creditcardnummer van klanten vragen en mogelijk zelfs informatie over een eventuele handicap van een klant (dus gezondheidsgegevens), maar niet over het ras van klanten.

Referenties

Example

Your company/organisation  offers car-sharing services to individuals. For those services it may require the name, address and credit card number of customers and potentially even information on whether the person has a disability (so health data), but not their racial origin.