Skip to main content

It-taħriġ tal-professjonisti tal-ġustizzja u l-prattiki ta’ taħriġ

It-taħriġ tal-professjonisti tal-ġustizzja fil-liġi tal-UE biex tiġi żgurata applikazzjoni koerenti tal-liġi fl-UE u fiduċja reċiproka fi proċedimenti transfruntieri.

Objettivi

It-taħriġ tal-professjonisti tal-ġustizzja fil-liġi tal-UE huwa għodda essenzjali biex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta u effettiva tal-liġi tal-UE, biex trawwem il-fiduċja reċiproka fost il-professjonisti tal-ġustizzja fi proċedimenti transfruntieri u biex tiġi appoġġjata l-implimentazzjoni tal-valuri u l-prinċipji tal-UE, bħall-istat tad-dritt.

Wara l-progress kbir li sar mill-adozzjoni tal-istrateġija Ewropea għat-taħriġ ġudizzjarju għall-2021-2020 ’l hawn, il-Kummissjoni Ewropea bdiet pakkett komprensiv ġdid ta’ taħriġ ġudizzjarju. Il-pakkett li għandu jimmodernizza l-ġustizzja adottat fit-2 ta’ Diċembru 2020, jinkludi strateġija Ewropea ġdida għat-taħriġ ġudizzjarju għall-2021-2024, id-disa’ rapport annwali tal-2020 dwar it-taħriġ Ġudizzjarju Ewropew tad-Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja u l-Konsumaturi u t-tnedija tal-Pjattaforma Ewropea għat-Taħriġ (ETP) fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika.

L-Istrateġija Ewropea għat-taħriġ ġudizzjarju għall-2021-2024

L-istrateġija l-ġdida u l-għodod li jakkumpanjawha għandhom l-għan li jappoġġjaw saħansitra aktar is-sistemi tal-ġustizzja u l-professjonisti tal-ġustizzja, biex tlestihom għall-isfidi tas-seklu 21 u għall-iżviluppi kostanti tal-liġi tal-UE.

L-istrateġija l-ġdida tistabbilixxi għanijiet ta’ taħriġ ambizzjużi ġodda u prijoritajiet ġodda:

  • L-istrateġija l-ġdida tistabbilixxi objettivi operazzjonali ġodda mfassla għall-ħtiġijiet tal-professjonijiet differenti tal-ġustizzja.
  • Hija tiffoka fuq udjenza fil-mira usa’ u kamp ta’ applikazzjoni ġeografiku ġdid biex jiġu indirizzati l-isfidi ġodda f’konformità mal-ħtiġijiet tal-professjonisti tal-ġustizzja.
  • It-taħriġ ġudizzjarju għandu saħansitra jippromwovi aktar il-kultura komuni tal-istat tad-dritt, jirrispetta d-drittijiet fundamentali, itejjeb id-diġitalizzazzjoni tal-ġustizzja u jmur lil hinn mill-edukazzjoni legali u jappoġġja l-iżvilupp tal-ħiliet professjonali filwaqt li jiżgura li offerti ġodda ta’ taħriġ isiru disponibbli malajr bi tweġiba għal ħtiġijiet ġodda ta’ taħriġ.
  • Il-prijorità hija t-taħriġ tal-imħallfin u l-prosekuturi iżda l-professjonisti kollha tal-ġustizzja huma kkonċernati: l-istaff tal-qorti, l-avukati, in-nutara, il-bailiffs, il-medjaturi, l-interpreti u t-tradutturi legali, l-esperti tal-qorti u f’ċerti sitwazzjonijiet l-istaff tal-ħabs u l-uffiċjali tal-probation. B’mod partikolari, it-taħriġ tal-istaff tal-qorti u tal-avukati għadu lura u għandu jiġi indirizzat. L-istaff tal-ħabs u l-uffiċjali tal-probation huma udjenza fil-mira ġdida li ma kinitx koperta mill-istrateġija preċedenti.
  • L-istrateġija tiffoka fuq il-professjonisti tal-ġustizzja tal-UE iżda tappoġġja wkoll il-prospetti tal-Balkani tal-Punent fis-sħubija fl-UE u ta’ pajjiżi mhux Ewropej, b’mod partikolari fl-Afrika u l-Amerika Latina fit-tisħiħ tad-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt.
  • Il-Kummissjoni Ewropea se tappoġġja proġetti ta’ taħriġ transfruntieri ta’ kwalità għolja fil-liġi tal-UE bl-użu tal-fondi differenti tal-UE disponibbli bħall-programmi futuri dwar il-Ġustizzja u ċ-Ċittadinanza, l-Ugwaljanza, id-Drittijiet u l-Valuri.

Konferenza ta’ taħriġ ġudizzjarju ta’ livell għoli tal-UE dwar it-taħriġ inizjali u r-rispett għall-istat tad-dritt 22/23 ta’ Frar 2022

Bħala pass ieħor importanti ħafna fl-implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropea għat-taħriġ ġudizzjarju għall-2021-2024, il-Presidenza Franċiża tal-Kunsill tal-UE, l-École Nationale de la Magistrature (ENM) u l-Kummissjoni Ewropea organizzaw b’mod konġunt konferenza ibrida ta’ livell għoli ta’ jumejn f’Bordeaux fit-22 u t-23 ta’ Frar. Il-Konferenza, intitolata “Taħriġ Inizjali tal-Professjonisti tal-Ġustizzja li Jservu l-Istat tad-Dritt”, kienet iddedikata għat-taħriġ ġudizzjarju inizjali u r-rispett għall-istat tad-dritt fl-Unjoni Ewropea, b’mod partikolari għall-maġistrati u l-avukati. Biex issir taf aktar dwar il-konferenza, id-diskussjonijiet vivaċi tagħha fis-sessjonijiet plenarji u f’diversi gruppi ta’ ħidma, u dwar l-azzjonijiet konkreti ta’ segwitu konklużi matul il-konferenza, agħti ħarsa lejn ir-rapport tal-konferenza:

7 ĠUNJU 2022
Report of the conference on initial training and the respect for the rule of law 22/23 February 2022
English
(1.21 MB - PDF)
Iddawnlowdja

Konferenza diġitali ta’ livell għoli dwar it-taħriġ ġudizzjarju Ewropew 6/7 ta’ Mejju 2021

Bħala pass importanti fit-tixrid u l-implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropea l-ġdida għat-taħriġ ġudizzjarju għall-2021-2024, il-Presidenza Portugiża tal-Kunsill tal-UE, is-Centro de Estudos Judiciários (CEJ) tal-Portugall u l-Kummissjoni Ewropea organizzaw b’mod konġunt konferenza diġitali ta’ livell għoli intitolata “L-Immodernizzar tas-Sistemi tal-Ġustizzja tal-UE billi tingħata spinta lit-taħriġ tal-professjonisti tal-ġustizzja” fis-6 u s-7 ta’ Mejju 2021. Biex issir taf aktar dwar il-konferenza u d-diskussjonijiet u d-dibattiti produttivi tagħha, agħti ħarsa lejn ir-rapport tal-konferenza:

21 SETTEMBRU 2021
Report of the digital conference on European judicial training 6/7 May 2021
English
(1.28 MB - PDF)
Iddawnlowdja

Evalwazzjoni tal-istrateġija Ewropea għat-taħriġ ġudizzjarju 2011-2020

L-evalwazzjoni tal-istrateġija Ewropea għat-taħriġ ġudizzjarju tal-2011-2020 adottata fl-2019 uriet li b’mod ġenerali l-objettivi nkisbu b’mod effiċjenti. L-istrateġija għenet biex jiżdied l-għadd ta’ attivitajiet ta’ taħriġ, iżda ppromoviet ukoll tipi ġodda ta’ attività, bħal programmi ta’ skambju. L-objettiv ewlieni tal-Komunikazzjoni tal-2011, li nofs (800,000) il-professjonisti tal-ġustizzja tal-UE għandhom jattendu taħriġ fil-liġi tal-UE bejn l-2011 u l-2020, kien diġà ntlaħaq fl-2017, sentejn qabel l-iskeda. Dan għen biex jittejjeb it-taħriġ fil-liġi tal-UE għal diversi kategoriji ta’ professjonisti tal-ġustizzja, speċjalment l-imħallfin u l-prosekuturi. Dan bena wkoll il-kapaċitajiet ta’ networks bħan-Network Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN) u saħħaħ in-networks u l-fornituri tat-taħriġ fil-livell tal-UE.

Opportunitajiet ta’ taħriġ fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika

Int professjonist tal-ġustizzja? Interessat li tħarreġ lilek innifsek fil-Liġi tal-UE? Żur il-Pjattaforma Ewropea għat-Taħriġ (ETP) il-ġdida fil-Portal. L-ETP hija għodda ta’ tfittxija li tippermetti lill-professjonisti tal-ġustizzja jsibu korsijiet ta’ taħriġ fil-liġi tal-UE organizzati fl-UE u materjal ta’ taħriġ biex jitħarrġu huma stess. Il-Kummissjoni Ewropea tikkontribwixxi għall-pjattaforma b’materjal ta’ taħriġ aġġornat u lest għall-użu jew manwali prodotti b’mod partikolari bis-saħħa tal-appoġġ finanzjarju tal-UE. L-ewwel fażi tal-ETP tnediet bil-parteċipazzjoni ta’ fornituri rikonoxxuti tat-taħriġ fil-livell tal-UE: in-Network Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN), l-Akkademja tal-Liġi Ewropea (ERA), l-Istitut Ewropew tal-Amministrazzjoni Pubblika (EIPA) u l-Istitut Universitarju Ewropew (EUI).

Il-politika tat-taħriġ ġudizzjarju Ewropew u r-rapporti annwali

Żur il-paġni tat-taħriġ ġudizzjarju Ewropew tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika jekk tixtieq issir taf aktar dwar il-politika Ewropea għat-taħriġ ġudizzjarju u l-atturi tagħha.

Biex issir taf aktar dwar il-livell ta’ parteċipazzjoni tal-professjonisti tal-ġustizzja fit-taħriġ ġudizzjarju fil-liġi tal-UE, agħti ħarsa lejn ir-rapporti statistiċi annwali fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika. Ir-rapporti statistiċi annwali jkejlu l-parteċipazzjoni tal-professjonisti tal-ġustizzja fit-taħriġ ġudizzjarju fil-liġi tal-UE fl-UE u jgħinu fil-monitoraġġ tal-progress kbir li jkun sar.

Prattiki tajbin għat-taħriġ

Il-fornituri tat-taħriġ u t-trainers jistgħu jsibu skedi informattivi li jiddeskrivu l-prattiki tajbin għat-taħriġ tal-imħallfin u l-prosekuturi fil-Portal tal-Ġustizzja Il-prattiki jkopru firxa wiesgħa ta’ suġġetti, minn valutazzjoni tal-ħtiġijiet ta’ taħriġ għall-għoti u l-evalwazzjoni tat-taħriġ.

Appoġġ finanzjarju

L-attivitajiet ta’ taħriġ huma appoġġjati permezz ta’ għotjiet. Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar l-appoġġ finanzjarju tal-UE hawnhekk:

Dokumenti

 

23 NOVEMBRU 2020
Niżguraw il-ġustizzja fl-UE — strateġija Ewropea għat-taħriġ ġudizzjarju għall-2021- 2024
Malti
(670.24 KB - PDF)
Iddawnlowdja

 

20 DIĊEMBRU 2022
2022 Report on justice professional’s training on EU law (2021 data)
English
(4.61 MB - PDF)
Iddawnlowdja

 

16 ĠUNJU 2021
2021 Study on the training needs of court staff on EU law in the EU
English
(1.3 MB - PDF)
Iddawnlowdja

 

16 ĠUNJU 2021
2021 Study on the training needs of court staff on EU law in the EU - annexes
English
(7.51 MB - PDF)
Iddawnlowdja

 

25 OTTUBRU 2019
European Commission Staff Working Document on the Evaluation of the 2011 European judicial training strategy SWD(2019) 381
English
(2.21 MB - PDF)
Iddawnlowdja

 

25 OTTUBRU 2019
European Commission Staff Working Document on the Evaluation of the 2011 European judicial training strategy SWD(2019) 381 – Executive summary
English
(306.4 KB - PDF)
Iddawnlowdja

 

16 MEJJU 2019
Analysis of the replies to the 2018 public consultation on training of justice professionals on EU law
English
(2.82 MB - PDF)
Iddawnlowdja

 

16 MEJJU 2019
Analysis of the replies to the 2018 targeted consultation on training of justice professionals on EU law
English
(3.72 MB - PDF)
Iddawnlowdja

 

 

 

22 LULJU 2019
Deloitte. Evaluation of the 2011 European judicial training strategy. Final Report. May 2019
English
(4.63 MB - PDF)
Iddawnlowdja

 

24 AWWISSU 2017
European Commission Communication "Building trust in EU-wide justice: a new dimension to European judicial training" COM(2011) 551 Final
English
(158.55 KB - HTML)
Iddawnlowdja