Skip to main content

EU-märkningar

Läs om kvalitetsmärkning av EU-produkter, logotyper för jordbruks- och fiskeriprodukter, ekodesign, energi- och miljömärkning och märkning av kemikalier. 

EU:s kvalitetsnormer

EU-regler för CE-märkning – Ta reda på hur du får en CE-märkning och vilka regler och standarder som gäller för importörer och distributörer.

CE-märkning i EU-länderna – Ta reda på hur de olika EU-ländernas CE-märkning fungerar och hur den ska anbringas.

Miljömärkning – Här hittar du analyser och nyheter om EU:s miljömärke och kan ta reda på vilka produkter som omfattas.

EU:s miljömärke – Läs om kriterier och berörda produkter och ta reda på hur du ansöker och vad det kostar. 

Energimärkning

Energieffektiva produkter – Ta reda på vad som gäller för energieffektiva produkter, energimärkning och ekodesign och läs om EU:s Energy star-program. 

Energimärkning – Läs om EU:s bestämmelser om energimärkning, berörda produkter, teknisk dokumentation och distansförsäljning.

Märkning av fisk och andra livsmedel

Märkning av fiskeriprodukter – Här får du vägledning om livsmedelsinformation och konsumentmärkning, miljömärkning av fiskeriprodukter och EU-lagstiftning om fiskeriprodukter.

Bestämmelser om livsmedelsmärkning – Läs om EU:s regler för livsmedelsmärkning och konsumentinformation, hälsopåståenden, naturprodukter, kosttillskott och särskilda livsmedelstyper.

Emas-certifiering – Läs om EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas), systemets krav och fördelar, regler för småföretag och nationella myndigheter som utfärder Emas-certifikat.

Emas miljölednings- och miljörevisionsordning – Emas miljölednings- och miljörevisionsordning 
Kvalitetsmärkning av jordbruksprodukter och livsmedel
Märkning av kemikalier

Kvalitetsmärkning av jordbruksprodukter och livsmedel – Läs om EU:s märkning för jordbruksprodukter, databaser för kvalitetsmärkta produkter och regler och initiativ om skydd för jordbruksprodukter i EU.

EU:s ekomärke – Läs om EU:s logotyp för ekologiska produkter, ekologiskt jordbruk, regler, kontroller och internationell handel.

Märkning av kemikalier

Märkning av kemikalier – Ta reda på hur du följer EU:s förordning om klassificering, märkning och förpackning och hur du ska klassificera kemikalier och anmäla ämnen till klassificerings- och märkningsregistret.