Skip to main content

Fra henstillinger til praksis

EU-landenes regeringer indarbejder henstillingerne i deres reformplaner og nationale budgetter for det kommende år.

Databasen over landespecifikke henstillinger er det vigtigste redskab til registrering og overvågning af fremskridtene med gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger. Alle landespecifikke henstillinger, der er vedtaget som led i det europæiske semester siden 2011, er registreret i databasen samt i Kommissionens vurdering af de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen i denne periode.

I efteråret intensiveres overvågningen af budgetterne for landene i euroområdet. Landene skal indsende deres udkast til budgetplan for det kommende år senest den 15. oktober.

Kommissionen vurderer disse planer på basis af kravene i stabilitets- og vækstpagten. Kommissionen fremsætter en formel udtalelse om hver enkelt plan i november, så landene kan tage højde for Kommissionens forventninger til den økonomiske udvikling ved udarbejdelsen af de endelige nationale budgetter.

Finans- og økonomiministrene i euroområdet drøfter Kommissionens vurdering af budgetplanerne i Eurogruppen.