Skip to main content
Лого на Европейската комисия
СлужбаRECOVER

Работна група по възстановяването и устойчивостта (RECOVER)

Работната група отговаря за координирането, изпълнението и подпомагането на Европейския съюз да излезе от кризата с коронавируса и да направи икономиките на държавите членки по-устойчиви и по-добре подготвени.

Новини

Отговорности

Работната група за възстановяване и устойчивост (RECOVER) беше създадена на 16 август 2020 г. в рамките на Генералния секретариат на Европейската комисия. RECOVER отговаря за управлението на изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост и за координирането на европейския семестър. Групата докладва на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен.

Селин Гауер ръководи RECOVER. Нейната работа се подпомага от главен съветник и две дирекции.

RECOVER работи в тясно сътрудничество с генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на Комисията, за да:

  • координира подкрепата за държавите членки при изготвянето на плановете им за възстановяване и устойчивост;
  • работи с държавите от ЕС, за да се гарантира, че нотифицираните планове съответстват на регулаторните изисквания, определени от законодателството, и че предложените инициативи за реформи и инвестиции допринасят за постигането на целите на екологичния и цифровия преход, възстановяването и устойчивостта;
  • изготвя необходимите актове за изпълнение за одобряване на плановете;
  • оценява напредъка, постигнат от държавите членки при изпълнението на плановете, и анализира периодичните доклади, предвидени от законодателството;
  • координира европейския семестър в този период от време.

Повече информация за усилията на Комисията за борба с коронавируса и за нейната подкрепа за възстановяването в ЕС можете да намерите тук.

Механизъм за възстановяване и устойчивост

По Механизма за възстановяване и устойчивост се предоставят 723,8 млрд. евро (по текущи цени) под формата на заеми (385,8 млрд. евро) и безвъзмездни средства (338 млрд. евро) за подкрепа на реформите и инвестициите, предприети от държавите членки. Целта е да се смекчи икономическото и социалното въздействие на пандемията от коронавирус и европейските икономики и общества да станат по-устойчиви, издръжливи и по-добре подготвени за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход. Механизмът за възстановяване и устойчивост влезе в сила на 19 февруари 2021 г. Повече информация, последните новини и работните документи могат да бъдат намерени тук:

Механизъм за възстановяване и устойчивост

 

Планове и доклади

Работна програма на Комисията — преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Ръководство и организация

27 ОКТОМВРИ 2022
Secretariat-General - Organisation chart
English
(408.25 KB - PDF)
Изтегляне

Контакт

За контакти с медиите по въпроси, свързани с работата на RECOVER:

Г-жа Veerle Nuyts

Тел. (+32 0) 2 29 96302

Електронен адрес: veerle.NUYTS@ec.europa.eu

 

За контакти с граждани или организации във връзка с работата на RECOVER или изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост:

EC-RECOVER@ec.europa.eu 

Име
Работна група по възстановяването и устойчивостта