Skip to main content
TalitusRECOVER

Taaste ja vastupidavuse rakkerühm

Rakkerühma ülesanne on koordineerimine ja rakendamine, et aidata Euroopa Liidul väljuda koroonaviiruse kriisist ning muuta liikmesriikide majandus vastupidavamaks ja paremini ettevalmistatuks.

Viimati lisatud

Tööülesanded

Taaste ja vastupidavuse rakkerühm (RECOVER) loodi Euroopa Komisjoni peasekretariaadis 16. augustil 2020. RECOVER vastutab taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamise ning Euroopa semestri kooskõlastamise eest. RECOVER annab aru komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile.

RECOVERi juht on Céline Gauer. Teda toetavad peanõunik ja kaks direktoraati.

RECOVER teeb tihedat koostööd komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadiga, et:

  • kooskõlastada liikmesriikidele nende taaste- ja vastupidavuskavade väljatöötamiseks antavat toetust;
  • suhelda liikmesriikidega selle tagamiseks, et teatatud kavad vastavad õigusaktides sätestatud regulatiivsetele nõuetele ning et kavandatud reformi- ja investeerimisalgatused aitavad saavutada rohe- ja digipöörde eesmärke ning edendavad taastamist ja vastupidavust;
  • valmistada ette vajalikud rakendusaktid kavade heakskiitmiseks;
  • hinnata liikmesriikide edusamme kavade rakendamisel ja analüüsida õigusaktidega ette nähtud perioodilisi aruandeid;
  • kooskõlastada sel perioodil Euroopa poolaasta rakendamist.

Lisateavet komisjoni jõupingutuste kohta võitluses koroonaviiruse vastu ja tema toetuse kohta ELi majanduse taastamisele leiate siit.

Taaste- ja vastupidavusrahastu

Taaste- ja vastupidavusrahastust eraldatakse liikmesriikide reformide ja investeeringute toetamiseks 723,8 miljardit eurot (jooksevhindades) laenude (385,8 miljardit eurot) ja toetustena (338 miljardit eurot). Selle eesmärk on leevendada koroonaviiruse pandeemia majanduslikku ja sotsiaalset mõju, muuta Euroopa majandus ja ühiskond kestlikumaks ja vastupidavamaks ning valmistada need paremini ette rohe- ja digipöördega seotud probleemideks ja võimalusteks. Taaste- ja vastupidavusrahastu jõustus 19. veebruaril 2021. Lisateavet, viimaseid uudiseid ja taustdokumente leiate siit:

Taaste- ja vastupidavusrahastu

 

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Juhtkond ja struktuur

27 OKTOOBER 2022
Secretariat-General - Organisation chart
English
(408.25 KB - PDF)
Laadige alla

Kontaktandmed

Rakkerühma RECOVER tööd käsitlevate meediaküsimuste puhul on kontaktisik:

Pr Veerle Nuyts

Tel. +32 (0) 2 29 96302

E-post: veerle.NUYTS@ec.europa.eu

 

Rakkerühma RECOVER tööd või taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi rakendamist käsitlevate muude kui meediaküsimuste puhul võtke ühendust järgmisel e-posti aadressil:

EC-RECOVER@ec.europa.eu 

Nimi
Taaste ja vastupidavuse rakkerühm