Skip to main content
DienstRECOVER

Taskforce Herstel en veerkracht

De taskforce is belast met coördinatie- en uitvoeringstaken en helpt de Europese Unie uit de coronacrisis te komen en de economieën van de lidstaten veerkrachtiger en beter voorbereid te maken.

Nieuws

Verantwoordelijkheden

De taskforce Herstel en veerkracht (RECOVER) is op 16 augustus 2020 opgericht binnen het secretariaat-generaal van de Europese Commissie. RECOVER is belast met de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit en de coördinatie van het Europees Semester. RECOVER rapporteert aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Céline Gauer is hoofd van RECOVER. Ze wordt bijgestaan door een bijzonder adviseur en twee directoraten.

RECOVER werkt nauw samen met het directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken van de Commissie om:

  • de steun aan lidstaten bij de uitwerking van hun plannen voor herstel en veerkracht te coördineren
  • met de lidstaten samen te garanderen dat hun voorgestelde hervormingen en investeringen binnen de wet vallen en bijdragen aan de groene en digitale transitie
  • de nodige uitvoeringsbepalingen op te stellen om deze plannen goed te keuren
  • de voortgang van de lidstaten bij de uitvoering van hun plannen te evalueren en hun wettelijk verplichte rapportage daarover te analyseren
  • gedurende deze periode het Europees Semester te coördineren

Lees hier meer over de inspanningen van de Commissie tegen het coronavirus en voor het herstel van de EU.

Herstel- en veerkrachtfaciliteit

De herstel- en veerkrachtfaciliteit maakt 723,8 miljard euro (in lopende prijzen) beschikbaar voor leningen (385,8 miljard euro) en subsidies (338 miljard euro) om hervormingen en investeringen van de lidstaten te ondersteunen. Deze faciliteit moet de economische en maatschappelijke gevolgen van de coronapandemie opvangen en de Europese economieën en samenlevingen duurzamer en veerkrachtiger maken, en beter voorbereiden op de uitdagingen en kansen van de groene en de digitale transitie. De faciliteit is op 19 februari 2021 in werking getreden. Zie voor meer informatie, het laatste nieuws en achtergronddocumenten:

Herstel- en veerkrachtfaciliteit

 

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie: overzicht van alle taken voor dit jaar

Leiding en organisatie

27 OKTOBER 2022
Secretariat-General - Organisation chart
English
(408.25 KB - PDF)
Downloaden

Contact

Contactpersoon voor de media bij vragen over RECOVER:

Veerle Nuyts

Tel. +32 (0) 2 29 96302

E-mail: veerle.NUYTS@ec.europa.eu

 

Contactpersoon (niet voor de media) bij vragen over RECOVER en de herstel- en veerkrachtfaciliteit:

EC-RECOVER@ec.europa.eu 

Naam
Taskforce Herstel en veerkracht