Skip to main content
PalveluyksikköRECOVER

Elpymis- ja palautumistyöryhmä

Työryhmä koordinoi ja toteuttaa toimia, jotka auttavat Euroopan unionia selviytymään koronaviruskriisistä ja parantamaan EU-maiden talouksien häiriönsietokykyä.

Ajankohtaista

Tehtävät

Elpymis- ja palautumistyöryhmä (RECOVER) perustettiin Euroopan komission pääsihteeristöön 16. elokuuta 2020. Työryhmä vastaa elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon ohjaamisesta ja talouspolitiikan EU-ohjausjakson koordinoinnista. RECOVER raportoi komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille.

RECOVER-työryhmän päällikkönä toimii Céline Gauer. Häntä avustaa pääneuvonantaja sekä kaksi johtajaa.

RECOVER toimii tiiviissä yhteistyössä komission talouden ja rahoituksen pääosaston kanssa ja

  • koordinoi tukea jäsenmaille niiden laatiessa elpymis- ja palautumissuunnitelmiaan
  • tekee yhteistyötä jäsenmaiden kanssa sen varmistamiseksi, että ilmoitetut suunnitelmat ovat lainsäädännössä asetettujen sääntelyvaatimusten mukaisia ja että ehdotetuilla uudistus- ja investointialoitteilla saavutettava elpyminen ja palautuminen ovat vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteiden mukaisia
  • valmistelee tarvittavat täytäntöönpanosäädökset suunnitelmien hyväksymistä varten
  • arvioi jäsenmaiden edistymistä suunnitelmien täytäntöönpanossa ja analysoi lakisääteisiä määräaikaiskertomuksia
  • koordinoi toistaiseksi talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa.

Lisätietoja komission toimista koronaviruksen torjumiseksi ja sen tuesta EU:n elpymiselle on saatavilla tällä verkkosivulla.

Elpymis- ja palautumistukiväline

Elpymis- ja palautumistukiväline tarjoaa EU:n jäsenmaiden uudistusten ja investointien tukemiseen 723,8 miljardia euroa (käypinä hintoina) sekä lainoina (385,8 miljardia euroa) että avustuksina (338 miljardia euroa). Tavoitteena on lieventää koronaviruspandemian taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja lisätä EU:n talouksien ja yhteiskuntien kestävyyttä ja selviytymiskykyä, jotta ne olisivat paremmin valmistautuneita vihreän ja digitaalisen siirtymän haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Elpymis- ja palautumistukiväline tuli voimaan 19.2.2021. Lisätietoa ja uutisia aiheesta on verkkosivulla:

Elpymis- ja palautumistukiväline

 

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Johto ja organisaatio

27 LOKAKUU 2022
Secretariat-General - Organisation chart
English
(408.25 KB - PDF)
Lataa

Yhteydenotot

Tiedotusvälineiden kysymykset, jotka liittyvät RECOVER-työryhmän työhön:

Veerle Nuyts

Puhelin: (+32-2) 29 96302

Sähköposti: veerle.NUYTS@ec.europa.eu

 

Muiden kuin tiedotusvälineiden kysymykset, jotka liittyvät RECOVER-työryhmän työhön tai elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanoon:

EC-RECOVER@ec.europa.eu 

Nimi
Elpymis- ja palautumistyöryhmä